Yasal Uyarı KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Pilsan Plastik ve Oyuncak A.Ş (Pilsan) Yeni Mahalle Merkez Bucağı, D-100 Karayolu Caddesi No: 32 Büyükkarıştıran Beldesi Lüleburgaz / Kırklareli

Pilsan Plastik ve Oyuncak A.Ş (bundan sonra “Pilsan” olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (bundan sonra “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır) hazırladık.

 

 • Çalışan Adaylarımız
 • Stajyer Adaylarımız
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcılarımız
 • Ürün veya Hizmet Alıcılarımız
 • Ziyaretçilerimiz
 • Tedarikçi Yetkililerimiz
 • Tedarikçi Çalışanlarımız

 

Çalışanlar

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece İK birimimizin erişebileceği şekilde saklanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. Pilsan eski çalışanı iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz bölümünde yer alan başvuru kanallarından biri aracılığıyla çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Çalışan Adayları

 

Kimlik Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İsim ve Soyisim Medeni Durum Doğum Tarihi Fotoğraf

 

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

İletişim Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi

İletişim Adresi

Cep Telefonu Numarası

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Özlük Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Özgeçmiş Bilgileri

 

Pozisyon/Unvan Bilgileri

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları

Askerlik Durum Bilgisi

Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin

Referans Bilgileri Eğitim Durumu

Yürütülmesi,Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Mesleki Deneyim Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Diplomalar ve Sertifikalar Gidilen Kurslar

Yabancı Dil Bilgisi

 

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve verdiğiniz izne istinaden gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek

 

Referans Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İsim ve Soyisim

Çalıştığı Şirket ve Bölüm, Unvan

E-posta Adresi, Telefon Numarası

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 

 

 

 

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Pilsan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Referans bilgileri için açık rıza

 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, tarafınızca gönderilen özgeçmişler, özel istihdam büroları (Kariyer.net, Yenibiris.com, LinkedIn vb. dahil) vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Stajyerler

Stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece İK birimimizce erişilebilecek şekilde saklanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. Pilsan eski stajyeri iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz bölümünde yer alan başvuru kanallarından biri aracılığıyla çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Stajyer Adayları

 

Kimlik Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İsim ve Soyisim

 

Doğum Tarihi

Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları

Medeni Hal

Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Fotoğraf

 

 

İletişim Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi

İletişim Adresi

Cep Telefonu Numarası

Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Özlük Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Özgeçmiş Bilgileri,

 

Askerlik Durumu Belgeleri

Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,Faaliyetlerin

Referans Bilgileri Pozisyon Bilgisi, Eğitim Durumu

Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Mesleki Deneyim Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Diplomalar/Sertiikalar Gidilen Kurslar, Yabancı Dil

 

Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 

Referans Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İsim ve Soyisim

Çalıştığı Şirket ve Bölüm, Unvan, E-posta adresi

Telefon Numarası

 

Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 

Kişisel verileriniz, Pilsan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Referans bilgileri için açık rıza

 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, tarafınızca gönderilen özgeçmişler ve doldurduğunuz staj başvuru formu vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

 

Kimlik Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İsim ve Soyisim Anne/Baba Adı Doğum Tarihi

T.C. Kimlik Numarası

Nüfus Cüzdanı/Kimlik Fotokopisi

İmza

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 

İletişim Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi,

Cep Telefonu Numarası İletişim Adresi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Finans Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

 

Banka Hesap Bilgileri

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 

Müşteri İşlem Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

Fatura, senet, çek bilgileri Talep bilgisi

Sipariş bilgisi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

 

Pazarlama Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

Alışveriş Geçmişi

Kampanya Bilgisiyle Elde Edilen Bilgiler Çerez Kayıtları

Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Talep Şikayetlerin Takibi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Hukuki İşlem Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Resmi Kurum ve Kuruluşlarla Yapılan Yazışmalar Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, İş Faaliyetlerinin Denetimi

 

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

 

İşitsel Kayıtlar, (Çağrı Merkezi Kayıtları)

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin

Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Pilsan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, müşteri deneyimi sırasında (örn. şikayet yönetimi, memnuniyet anketleri, vb.), satış sürecinde dital v e basılı formlar (örn. sözleşmeler) ile çevrimiçi elektronik formlar ile (örn. web sitesi iletişim formu) veya diğer web teknolojileri ile (örn. çerezler) toplanmaktadır.

 

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

 

Kimlik Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

İsim, Soyisim

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 

İletişim Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi

İletişim Adresi

Cep Telefonu Numarası

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

 

Müşteri İşlem Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

Sipariş bilgisi Talep bilgisi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

 

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

İşitsel Kayıtlar, (Çağrı Merkezi Kayıtları)

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Pazarlama Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

Kampanya Bilgisiyle Elde Edilen Bilgiler Çerez Kayıtları

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Talep Şikayetlerin Takibi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İşlenen Kişisel Veriler

 
 

Hukuki İşlem Bilgileri

 

 

 

 
 
 

 

 

 

İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, İş Faaliyetlerinin Denetimi

 

 

 

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Pilsan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz pazarlama sürecinde dital ve basılı formlar ile çevrimiçi elektronik formlar ile (örn. web sitesi iletişim formu) veya diğer web teknolojileri ile (örn. çerezler) toplanmaktadır.

 

Çevrimiçi Ziyaretçiler

Web veya mobil sitemizi ziyaret etmeniz durumunda KVKK kapsamında işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler pilsan.com.tr adresinde yayımlanan Çerez Politikası’nda yer almaktadır. Dilerseniz işbu Aydınlatma Metnin’de yer alan başvuru yöntemlerinden birisini kullanarak işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi iletebilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Tedarikçi Yetkilileri

 

Kimlik Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İsim, Soyisim

T.C. Kimlik Numarası

Nüfus Cüzdanı/Kimlik Fotokopisi

İmza

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

İletişim Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi

İletişim Adresi

Cep Telefonu Numarası

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Finans Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

 

Banka Hesap Bilgileri

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Müşteri İşlem Verileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

Fatura, senet, çek bilgileri

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe

İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Pilsan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

 

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz,,satın alım sürecinde dital v e basılı formlar (örn. sözleşmeler) ile çevrimiçi elektronik formlar ile toplanmaktadır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

 

 

Tedarikçi Çalışanı

 

Kimlik Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

İsim, Soyisim

T.C. Kimlik Numarası

Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi,Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 

İletişim Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi

İletişim Adresi

Cep Telefonu Numarası

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Pilsan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz basılı formlar aracılığıyla veya beyanınız doğrultusunda toplanmaktadır.

 

Ziyaretçi

 

Kimlik Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

 

İsim, Soyisim Araç Plaka Bilgisi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin

Takibi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve

Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

İletişim Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

Cep Telefonu Numarası

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibii

 

Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Giriş/Çıkış Kayıt Bilgileri CCTV Kayıt Bilgileri

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliği Temini,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Pilsan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, ziyaretçi kayıt defteri ve CCTV güvenlik kameraları aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz,

 

  • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve /denetimi ve iş sağlığı ve /güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na, ve
  • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve iş sürekliliğin sağlanması, mal ve hizmet satın alma ile satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerin sürdürülmesi amaçlarıyla Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne

 

aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Pilsan olarak, faaliyetlerinin kapsamında sizlerden temin ettiğimiz kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 

  • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak istihdam sözleşmenin bitiminden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.
  • Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
  • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
  • Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi;

 

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Yıldırım Mahallesi, 39750 Büyükkarıştıran / Lüleburgaz / Kırklareli adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Pilsan Plastik ve Oyuncak A.Ş ’ye bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle pilsan@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından Pilsan Plastik ve Oyuncak A.Ş’ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden [kvkk@pilsan.com.tr] adresimize göndererek

 

Pilsan Plastik ve Oyuncak A.Ş.’ye iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

 

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

 

Geçerlilik

Aydınlatma Metni Pilsan tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Pilsan, Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Pilsan tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin pilsan.com.tr adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

E-BÜLTEN

E-BÜLTEN

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak Aydınlatma Metni'ni, Üyelik Sözleşmesi'ni, Rıza Metni'ni, Gizlilik ve Çerez Politikası'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.